Smluvní obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky pro nákup vstupenek na výstavy pořádané společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen Flora Olomouc) prostřednictvím internetové aplikace.

 • K zakoupení vstupenky je třeba se registrovat v internetové aplikaci, nebo před vlastní platbou uvést platné kontaktní údaje, včetně platného e-mailu, na který bude po potvrzené platbě zaslána vstupenka. Dle zákona na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Flora Olomouc garantuje, že osobní data návštěvníků získaná během plateb jsou považována za důvěrná a budou užívány pouze pro účely rezervace a prodeje vstupenek a komunikace Flory Olomouc se zákazníky.

 • Platbu za vstupné prostřednictvím internetové aplikace může návštěvník provést pouze platnou platební kartou nebo platbou z online bankovnictví. Aby bylo možné platbu provést, musí mít návštěvník v bance stanoven limit pro internetové platby vyšší, než je cena nakupovaných vstupenek.

 • Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny prostřednictvím platební brány GO PAY. Floře Olomouc nejsou v průběhu bankovní operace předávány žádné informace o číslech účtů nebo kreditních karet návštěvníků – tyto informace má k dispozici pouze zprostředkovatel platby.

 • Cena vstupenky je stanovena ceníkem platným pro jednotlivé výstavy pro příslušný rok.

 • Na základě provedení objednávky a uskutečnění platby vstupného prostřednictvím internetové aplikace je vystavena elektronická vstupenka, obsahující závazné pokyny k jejímu využití.

 • Elektronická vstupenka se výhradně zasílá na zadaný e-mail návštěvníka. Při vstupu na výstavu může být uplatněna pouze vytištěná a platná elektronická vstupenka. Elektronická vstupenka má všechny náležitosti daňového dokladu,

 • Pokud je v kontaktech kupujícího vstupenku chybně vyplněný e-mail, tak se za takto prodané vstupenky neposkytuje náhrada.

 • Poskytnutím elektronické vstupenky či údajů o čísle vstupenky jiné osobě se návštěvník vystavuje riziku neplatnosti vstupenky.

 • Pokud při vstupu na výstavu předloží jednu elektronickou vstupenku se stejným číslem více držitelů, bude služba (vstup na výstavu nebo akci) poskytnuta tomu, kdo vstupenku předložil jako první.

 • Platnost elektronické vstupenky se řídí vždy otvírací dobou pro konkrétní výstavu. Aktuální otvírací doba je uvedena na www.flora-ol.cz/kalendar

 • Platnost vstupenky končí také tehdy, zůstane-li nevyužita po skončení veletrhu.

 • Všichni návštěvníci prokazující se vstupenkou, na které je uplatněna některá ze slev, uvedených v platném cenovém výměru, jsou povinni na vyžádání prokázat svůj nárok na uplatňovanou slevu následovně:

  • děti 6-15 let - jakýmkoliv dokladem opatřeným datem narození,

  • studenti - studentským průkazem ISIC,

  • ZTP, ZTP/P – platným průkazem,

  • senioři nad 65 let– platným občanským průkazem.

 • V případě neprokázání nároku na slevu je vstupenka neplatná.

 • Vstupenka je dále neplatná, jestliže:

  • je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití,

  • údaje uvedené na vstupence neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.

 • Za zcela nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací.

 • Návštěvník má právo na vrácení vstupného při neuskutečnění veletrhu z důvodu zaviněného ze strany Flory Olomouc. V takovém případě vrácení vstupného proběhne automaticky na platební kartu návštěvníka, a to do 5 dnů od oznámení o neuskutečnění veletrhu.

 • V případě, že se veletrh neuskuteční z důvodu vyšší moci, je Flora Olomouc oprávněna nevrátit návštěvníkovi vstupné.

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

© 2016 Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
ID datové schránky: ictcikd

IČO: 25848526
B 2255 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den zápisu: 1. ledna 2000

made with by esmedia

© 2019 Flora Olomouc a.s.