Ve Smetanových sadech se připravuje květnatá louka!

09. 10. 2019

Květnaté louky mají svoji nezastupitelnou ekologickou úlohu v ekosystému naší kulturní krajiny. Jejich ekologická funkce je v především v zadržování dešťových srážek, ochlazování prostředí a vytváření příznivých podmínek pro život široké škály druhů hmyzu. Mimo hospodářský význam květnatých luk v krajině je v parkovém prostředí významnější jejich estetické působení.

Trávníkové porosty v olomouckých historických parcích jsou relativně druhově chudé, což je mimo jiné způsobeno způsobem jejich ošetřování nízkou sečí, která rozvoj hodnotných širokolistých vytrvalých druhů rostlin potláčí. Nově zakládaná louka má do parků vrátit prvek květnatých luk, který do přírodně krajinářského parku neodmyslitelně patří. Nová květnatá louka bude vybudována v horní části Smetanových sadů u cyklostezky. 

V letošním roce bylo v místě pro založení nové louky provedeno sejmutí původního drnu a navážka nové ornice. Na jaře – zač. dubna 2020 bude provedeno osetí směsí s podílem letniček, které budou zajišťovat efekt v prvním roce po výsevu, kdy vytrvalé rostliny nebudou ještě zdaleka plnit svoji funkci. V dalších létech se předpokládá rozvoj vytrvalých druhů bylin, které budou postupně nakvétat. Porost bude každoročně sekán dvěmi seči, první proběhne na přelomu května a června, druhá v srpnu. Louka bude založena směsí „Karneval“. 

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás