V olomouckých historických parcích se pokračuje s revitalizací zeleně dle projektu „Obnovy vegetačních prvků“

11. 03. 2019

 

Projekt „Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci“ je autorským dílem ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zahrada Olomouc, s.r.o. a řeší obnovu dřevinné vegetace v Čechových a Bezručových sadech a v severozápadní části Smetanových sadů. Projekt byl konzultován s odborníky památkové péče a ochrany přírody a krajiny. Zahradnické práce budou dokončeny na konci dubna.

Potřeba obnovy vegetačních prvků olomouckých historických parků je mnoho let zdůrazňována odborníky v oboru zahradní a krajinářské tvorby. „V parcích se dlouhodobě projevuje nastupující stádium rozpadu dřevin na hranici fyzické životnosti. Současně je málo mladých dřevin, které by je nahradily,“ řekl náměstek zahradnického úseku Výstaviště Flora Olomouc Zdeněk Šup. První rekonstrukcí zeleně byla obnova Rudolfovy aleje 2009 – 2012, na kterou navázala rekonstrukce Michalského stromořadí v Bezručových sadech. Zde byly odstraněny provozně nebezpečné jírovce, které nahradily javory kleny. Pro výsadbu mladých stromů je důležité zajištění světelných podmínek na stanovišti, čehož nelze dosáhnout bez předchozího kácení neperspektivních dřevin, nebo redukce korun stávajících stromů v blízkosti výsadby.

Realizaci projektu „Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci“ předcházela redukce neperspektivních dřevin. V loňském roce bylo proto v Čechových, Smetanových a Bezručových sadech vykáceno na 170 stromů, a to za přítomnosti biologického dozoru, který v nich nezaznamenal přítomnost chráněných živočichů.

Realizace projektu začala na podzim 2018. „V první fázi bylo celkem 21 stromů arboristicky ošetřeno řezem, na místech pro plošnou výsadbu keřů byly založeny záhony o ploše asi 4 000 m2. Do poloviny prosince 2018 se vysadilo na 125 kusů listnatých stromů a téměř 2800 kusů keřů. V zimě se mulčovaly záhony dřevní štěpkou a kůrou. V jarních měsících se pokračuje ve výsadbách jehličnanů a stálezelených keřů. Celkem do parků letos přibude 63 kusů jehličnatých stromů a více než 4 600 kusů keřů. Zahradníci dále ořezávají keřové skupiny, navržené projektantem ke zmlazení. Veškeré zahradnické práce budou provedeny do konce dubna. Rozpočet projektu je 3 704 526 Kč vč. DPH,“ dodal k projektu Šup. Na realizaci projektu byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí. Realizace projektu byla zadána Výstavišti Flora Olomouc, a.s. na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky.    

   Výstaviště Flora Olomouc dále v letošním roce plánuje první fázi obnovy jihozápadní části Smetanových sadů. Zde se nachází bývalé tematické zahrady, které vznikaly v 60. a 70. letech jako krátkodobé expozice. Výsledkem jsou rozpadající se proschlé zeravy za restaurací Fontána a v letní čítárně je pak většina smrků napadena kůrovci. Do konce období vegetačního klidu budou tyto plochy prosvětleny tak, aby byla umožněna výsadba nových stromů a keřů, které v budoucnu nahradí stávající dožívající výsadby. Počítá se zde i s obnovou trávníkových ploch, cestní sítě a instalace automatického závlahového systému. Na konci roku 2019 by měla být tato část parku pro návštěvníky k dispozici ve stavu odpovídající požadavkům kladeným na soudobou veřejnou zeleň i v návaznosti na budovu oranžerie, jejíž rekonstrukce byla loni úspěšně dokončena.

Projekt v číslech:

 

  • vysazeno 129 listnatých a 63 jehličnatých stromů během podzimu a jara
  • vysazeno 7400 keřů
  • řezem ošetřeno 21 stromů
  • v přípravné fázi vykáceno 170 neperspektivních stromů, z toho bylo 27 stromů napadeno kůrovci
  • Celkový rozpočet akce: 3 704 526 Kč včetně DPH

 

 

 

  

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás