Oznámení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel /ředitelka Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

09. 10. 2018

V Olomouci dne 8. října 2018

 

 

 

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a. s.

 

Oznámení o vyhláŠení výběrového řízení

na obsazení funkce
 

ředitel/ŘEditelka

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s.

 

 

Požadované předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání
 • organizační a řídící schopnosti
 • zkušenosti s řízením organizace nebo společnosti
 • orientace v oboru výstavnictví, obchodní činnosti, popř. údržba veřejné zeleně
 • občanská a morální bezúhonnost

 

Požadované znalosti a dovednosti:

 • manažerské dovednosti na vysoké úrovni
 • výborné komunikační dovednosti
 • schopnost samostatného rozhodování
 • znalost práce s výpočetní technikou
 • dobrá znalost minimálně jednoho světového jazyka (němčina nebo angličtina)
 • řidičské oprávnění skupiny ,,B“ (aktivní řidič)

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem praxe, fotografií, včetně osobních a kontaktních údajů (jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní telefon a e-mail), datum a vlastnoruční podpis.

 

 

K přihlášce k výběrovému řízení je nutné přiložit:

 

 • návrh koncepce a organizace řízení ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. v rozsahu max. 10 stran
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Přihlášky do výběrového řízení doručte nebo zasílejte nejpozději do 16. 11. 2018 na adresu:

Kariérový a personální servis s.r.o.
Kavaleristů 10
77900 Olomouc

 

 

Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení na ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 

Mzdové podmínky dle platných právních předpisů v kompetenci představenstva společnosti. Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2019.

 

Podklady a podrobnější informace získáte:

Kariérový a personální servis s.r.o.
Kavaleristů 10
779 00  Olomouc

http://www.kaps-kaps.cz/

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                 RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.

    předseda představenstva 

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás