Okolí Oranžerie ve Smetanových sadech se promění

08. 11. 2019

Kompletní obnova čeká část Smetanových sadů, tzv. letní čítárnu, a prostor přiléhající k Oranžerii. Práce začaly v říjnu a navazují na úspěšnou rekonstrukci historické budovy oranžerie, která se pyšní označením nejstarší pamětnice olomouckých parků.  

„Současná podoba tohoto prostoru pochází z šedesátých a sedmdesátých let 20. století, kdy se jednalo o dílo s vysokou architektonickou hodnotou. Po dlouhých desetiletích, která uplynula od doby realizace, však nutně došlo k morálnímu zastarání jak technických prvků, tak i úprav zeleně,“ popisuje autor obnovy prostoru, zahradní architekt, Zdeněk Sendler.

Nová úprava, která proběhne podle architektonické studie ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera, má opět vrátit této části parku podobu odpovídající jejímu významu. Současný stav území lze totiž podle odborníků označit po stránce kvality zeleně, mobiliáře a zpevněných ploch jako funkčně nevyhovující. Krátkověké dřeviny v přehuštěných výsadbách silně prosychají a vodní prvky dosloužily. „V loňském roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce historické budovy oranžerie a v minulosti byl parkový prostor v jejím okolí architektonicky ztvárněn do podoby reprezentační úpravy. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro úpravu tohoto významného prostoru,“ vysvětlila Eva Fugličková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc. 

Novému projektu proto ustoupí neperspektivní dřeviny, což jsou především túje ve zhoršeném stavu. Celkem má být v rámci realizace úprav vykáceno 60 kusů dřevin. Přípravné práce probíhají od října do konce roku. Na ně bude průběžně navazovat vlastní realizace terénních úprav, nových cest a zpevněných ploch, vodních prvků, mobiliáře a osvětlení. Následovat budou výsadby stromů, založení trávníků a trvalkových záhonů. Díky revitalizaci bude v prostoru nově vysazeno celkem 25 stromů a v průčelí oranžerie ze strany od bývalé fontánkové aleje vznikne parter s historizujícím květinovým záhonem, parterovým trávníkem a vodním prvkem. Součástí vodního prvku bude sochařské dílo Juliuse Pelikána „Arionek“. V ploše letní čítárny budou obnoveny trávníkové plochy a prostor doplní zcela nový mobiliář. „Realizace těchto úprav představuje jeden z dílčích kroků v postupném naplňování cílů územní studie Výstaviště Flora,“ vyzdvihuje Eva Fugličková.

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás