Od září je zahájena druhá etapa revitalizace zeleně v olomouckých historických parcích podle Projektu obnovy vegetačních prvků

31. 08. 2018

Revitalizace vzrostlé zeleně představuje předstupeň realizace Projektu obnovy vegetačních parků v olomouckých historických parcích. V průběhu září a října budou odstraněny neperspektivní listnaté stromy u nichž nelze vyloučit přítomnost některé ze skupin zvláště chráněných druhů živočichů (netopýrů a saproxylofágního hmyzu – brouků). Odstranění jehličnanů bude probíhat od října do konce listopadu. V průběhu práce bude přítomen biologický dozor – odborník z oblasti zoologie, který dohlédne na minimalizaci negativních dopadů na případné živočišné obyvatele kácených stromů. Celkem bude odstraněno 140 kusů stromů ve Smetanových, Čechových a Bezručových sadech. Vlastní realizace Projektu obnovy vegetačních prvků, tedy výsadba nových stromů a keřů společně s ošetřením vybraných stromů, se uskuteční od podzimu 2018 do jara 2019 (v závislosti na klimatických podmínkách). Současně s revitalizací budou v průběhu září zahájeny přípravné práce pro vlastní realizaci projektu – především vytýčení a založení záhonů pro výsadbu keřů.

Sadit se bude 59 ks stromů v Bezručových sadech, 55 ks stromů a 20 ks jehličnanů v Čechových sadech a 60 ks stromů ve Smetanových sadech.

Návštěvníci parků se o Projektu vegetačních prvků mohou dočíst také z instalovaných informativních tabulí.

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás