Nejstarší pamětnice olomouckých parků – stopadesátiletá oranžerie se znovu probouzí k životu

23. 09. 2018

Od roku 2015 do podzimu 2018 trvala náročná rekonstrukce historické oranžerie ve Smetanových sadech, jejíž investiční náklady činily necelých 16 mil. korun. V rámci oslav 60. výročí Flory se vrací zpět její plnohodnotné využití. Obnovená oranžerie si zachovala svůj původní historický ráz a řemeslnou kvalitu a aktem slavnostního otevření se opět stává perlou zasazenou do postupně revitalizovaného parkového prstence. Návštěvníkům již v současné době nabízí doprovodnou výstavu sochařského umění a je připravena na celoroční nejen kulturní využití.  

Slavnostním aktem přestřižení pásky k nově zrekonstruované budově oranžerie ve Smetanových sadech a požehnáním olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera byl v pátek 21. září symbolicky vdechnut život nově zrekonstruované budově oranžerie ve Smetanových sadech. Vše nejlepší přišli popřát primátor města Olomouce a ministr kultury ČR pan Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan František Jura a mnoho dalších významných osobností.

Z rozhodnutí vedení Výstaviště Flora Olomouc se v letech 2015 až 2018 uskutečnila rozsáhlá čtyř etapová rekonstrukce historické budovy oranžerie ve Smetanových sadech. „Z podstatné části byly práce na obnově oranžerie prováděny svépomocí – pracovníky Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Tím došlo k výrazné úspoře investičních nákladů na obnovu objektu, a to až o jednu třetinu celkových nákladů. Původně projektované rozpočtové náklady činily cca 24 mil. Kč a skutečnost činí cca 16 mil. Kč,“ prozradil ředitel Výstaviště Flora Olomouc Jiří Uhlíř. Díky finančním zdrojům Výstaviště Flora Olomouc a díky finanční podpoře města Olomouce, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR se tak oranžerie stala opět chloubou historického olomouckého parku, a to i pro budoucí generace. „Využití zrekonstruované oranžerie bude víceúčelové. Může sloužit jako malá výstavní místnost nejen v rámci tří stěžejních květinových výstav či jako krátkodobá galerie. V oranžerii se mohou pořádat svatby, soukromé oslavy, kulturní akce, koncerty či divadla. V neposlední řadě bude oranžerie sloužit k volnočasovým a sportovním aktivitám nebo jako zázemí pro příměstské tábory,“ dodává Uhlíř.

Ačkoliv slavné květinové výstavy Flora Olomouc slaví letos 60. výročí, historie Smetanových sadů, kde se Výstaviště nachází, sahá mnohem hlouběji. Už ve 2. polovině 19. století zde stála právě budova oranžerie s krásnou dřevořezbou, která položila základy sbírkových skleníků v Olomouci a byla dokladem tehdejší parkové architektury. Oranžerie je národní kulturní památkou, jejíž dřevěná konstrukce byla do olomouckých městských sadů převezena roku 1886 ze zámeckého parku ve Velké Bystřici, odkud byla církevními hodnostáři zakoupena za 400 zlatých. Byla postavena dle versailleské předlohy a stala se zimovištěm 90 druhů exotických rostlin, které návštěvníci mohou dodnes obdivovat ve sbírkách Flory. Více než 150 let stará oranžerie byla roku 1926 nahrazena moderním palmovým skleníkem, a ačkoliv jí tehdy kvůli špatnému technickému stavu hrozila demolice, stojí v sousedství lázeňského pavilonu s restaurací dodnes. Do roku 2012 sloužila jako provozní zázemí. V současné době zde již mohou návštěvníci navštívit doprovodnou výstavu sochařského umění k festivalu Sculpture line, která zde potrvá do 7. října 2018.

 

Věděli jste, že…

 • Za vznik nejstarší části parku vděčíme Rudolfovi Janovi, kardinálu Habsbursko-Lotrinskému, který byl v letech 1819–1831 olomouckým arcibiskupem a který vymohl od vojenské správy předpolí hradeb pro založení parkového areálu.
 • Více než 150 let stará oranžerie přežila Habsburskou monarchii, vznik Československa, okupaci nacistickým Německem i éru Sovětského svazu. A to i přesto, že již ve 20. letech 20. století přestala kapacitně vyhovovat a hrozilo její zřícení a demolice. Nyní se dovršila její rekonstrukce.
 • Na území Olomouckého kraje stálo na 27 obdobných staveb a do dnešních dnů se zachovalo pouze 5 v původní podobě.
 • Dřevěné ozdobné prvky vnější fasády a vnitřní prvky včetně jednoho okna jsou původní restaurované prvky.
 • Repliky historických oken, které jsou vsazeny do hlavních rámů z modřínového dřeva, jsou dle původní předlohy zasklívány šupinkovitě, tedy technikou překládání kousků skel přes sebe – nejstarší budova olomouckých parků tak opět získá původní podobu, díky níž byla v 19. století dokladem parkové architektury v Olomouci. 
 • Původní vytápění bylo zajištěno spalováním dřeva v cihelné peci umístěné pod úrovní podlahy s horkovzdušným podlahovým rozvodem.
 • V oranžerii se v roce 1920 konal mezinárodní pomologický kongres.
 • Část původních sbírek kaktusů, které jsou dodnes k vidění ve sbírkách Flory, pochází od botanika, cestovatele a průkopníka pěstování kaktusů Vojtěcha Alberta Friče.
   

 

Oranžerie v číslech

 • Oranžerie byla postavena v roce 1866 dle versailleské předlohy.
 • R. 1886 převezena oranžerie do Smetanových sadů ze zámeckého parku ve Velké Bystřici za 400 zlatých.
 • R. 1893 - 1926 – byla oranžerie užívána jako „starý palmový skleník“ a rostlo v ní na 90 druhů tropických rostlin převážně dovezených z moravských zámeckých sbírek.
 • R. 1920 se zde uskutečnila výstava prací účastníků vazačského zahradnického kurzu a konal se zde i zahradnicko-pomologický kongres.
 • R. 1926 převzal funkci oranžerie nově postavený palmový skleník.
 • Do r. 2012 sloužila oranžerie jako provozní zázemí – bývala zde např. zámečnická či údržbářská dílna.
 • 2015 – 2018 se uskutečnila ve čtyřech etapách rozsáhlá rekonstrukce. Kvůli špatnému technickému stavu jí ale původně hrozilo zřícení a demolice.
 • Celkové investiční náklady na obnovu oranžerie činí 15 853 113,- Kč a investorem je Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
   

Harmonogram a popis obnovy oranžerie

 • I. etapa realizovaná v roce 2015 spočívala v záchraně oranžerie a v odstranění havarijního stavu (statické zajištění, sanační opatření, výměna střešního pláště, sanace podezdívky proti vlhkosti a demontáž veškerých napadených dřevěných prvků).
   
  Náklady I. etapy:        1 730 427,22 Kč bez DPH (za finanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje)
 • II. etapa stavebních úprav oranžerie (rok 2016) zahrnuje instalaci dešťové kanalizace včetně vsakovacích jímek, stavbu podlahy (odstranění původního podloží, zhotovení nové skladby podlahy P1 dle projektové dokumentace vč. instalace topných konvektorů), instalaci splaškové kanalizace, vodoinstalaci a elektroinstalaci, montáž plynové přípojky, zhotovení repliky oken Oz1, 02 a 05, provedení fasády SV strany objektu, sanaci zdiva vč. hydroizolace.
   
  Náklady II. etapy:       2 267 894,00 Kč bez DPH (projekt je financován z rezerv akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc, dotací na tuto etapu přispěl i Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury)
 • III. etapa stavebních úprav oranžerie, realizovaná v roce 2017, představovala provádění vnějších i vnitřních omítek, montáž elektroinstalace s výjimkou osvětlovacích těles, dokončení rozvodů ústředního vytápění, zhotovení plynové přípojky, výrobu replik dvou oken 03, dvou oken 04, restaurování okna Oz1 a výrobu dveří D2. Dále zahrnuje zhotovení dřevěného podhledu včetně obvodových lišt, dodávku a montáž vzduchotechniky včetně rekuperace, zhotovení venkovní drenáže a hydroizolaci chemickou injektáží.
   
  Náklady III. etapy:       2 008 800,30 Kč bez DPH
 • IV. etapa představuje zbylé stavební práce směřující k dokončení obnovy oranžerie v závěru letošního roku. Jedná se především o zhotovení vnějších a vnitřních dřevěných stěn, restaurování a zhotovení ozdobných dřevěných prvků, opravu cihelného parapetu a cihelných říms a jejich očištění, dokončení realizace vnitřních a vnějších omítek včetně malby, provedení zpevněných venkovních ploch, dokončení zdravotechnické instalace, dodávku a montáž plynového kotle vč. příslušenství, dokončení dodávky a montáže rozvodů vzduchotechniky, montáž elektroinstalace (zejména osvětlení) a vestavbu sociálního zařízení včetně nutného přemístění trafostanice a přeložky sítí VN.
   
  Náklady IV. etapy:           9 845 992,00 Kč bez DPH (finance šly z rozpočtu Výstaviště Flora Olomouc, dále pak za finanční pomoci města Olomouce, Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje)

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás