Nedělní silný vítr měl dopad i na olomoucké historické parky

11. 03. 2019

V souvislosti s nedělním větrem 10. března 2019 byla provedena kontrola dřevin v parcích ve správě Výstaviště Flora Olomouc. Nejvíce se působení větru dotklo Smetanových sadů, citelně méně pak Čechových sadů. V Bezručových sadech, v Aso parku (park na Střelnici) a v Parku pod Dómem nebyly zjištěny škody téměř žádné. Botanická zahrada hlásí pouze polámané větve menších dimenzí. „Ve Smetanových sadech došlo kromě četných polomů větví k vyvrácení jednoho smrku pichlavého v prostoru Magnoliové zahrady. Sousední smrk byl však větrem poškozen v kořenovém systému, došlo k vychýlení osy a hrozilo akutní riziko ohrožení návštěvníků parku a také sochy Františka Polívky. Tento stav byl vyhodnocen jako havarijní, proto bylo přistoupeno k postupnému kácení stromu za pomocí plošiny. Dále do prostoru velkého technického dvoru výstaviště došlo ze sousedního soukromého pozemku k pádu koruny borovice lesní. Ani v tomto případě naštěstí nedošlo ke škodám, ani zranění osob, přestože kmen stromu přetnul frekventovanou cyklostezku a chodník z ulice Polská“, prozradil ke škodám v parcích náměstek zahradnického úseku Výstaviště Flora Olomouc Zdeněk Šup. Celkově lze v případě vichřice konstatovat vyšší poškození jehličnanů, nežli listnatých stromů. Ty v tuto roční dobu nemají asimilační aparát, tudíž jejich koruny mají menší náporovou plochu. Během pondělí 11. března by měl být úklid popadaných větví dokončen.

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás