Letní Flora: cestu parkem umožní průchodky, návštěvníci získají slevu na jízdném v MHD

15. 08. 2017

Řadu novinek si pro návštěvníky letošní letní etapy mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc (17. - 20. srpna) připravili organizátoři této nejvýznamnější výstavnické akce svého druhu u nás ze stejnojmenného olomouckého výstaviště. Vedle několika programových vylepšení a zvýšení komfortu nabídnou návštěvníkům i možnost získat zdarma jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Nový a přehlednější bude také systém průchodů přes Smetanovy sady, které se během květinových výstav lidem bez platné vstupenky uzavírají.

Uzavření olomouckých Smetanových sadů v době tří etap květinové výstavy Flora je nutnou daní za to, že areál výstaviště je umístěn právě v tomto historickém městském parku. Pro všechny, kdo během velkolepých květinových přehlídek potřebují skrze sady projít, aniž by právě chtěli výstavu navštívit, má organizátor, společnost Výstaviště Flora Olomouc, připraven systém průchodek fungující na principu vratné kauce, na níž zájemce obdrží časově omezené povolení parkem projít. Na pokladně u východu jsou mu pak peníze proti platné průchodce beze zbytku vráceny.

„Abychom zejména lidem, kteří ráno přes Smetanovy sady míří za prací, co nejvíce usnadnili jejich cestu, měníme od letošní letní etapy Flory systém průchodek. Nově bude náš areál ve Smetanových sadech uzavřen již od šesti hodin ráno, ale s tím, že průchodky s vratnou kaucí ve výši 150 korun budou k dispozici na všech pokladnách, a to na vstupu i východu z parku. Tento režim bude po všechny dny od čtvrtka do neděle během výstavy platit vždy do půl deváté, kdy se na pokladnách začnou prodávat vstupenky. Od této chvíle do šesti odpoledne budou průchodky k dispozici už jen na dvou pokladnách: při vstupu z Vídeňské ulice nedaleko přírodovědecké fakulty a také v ulici U Botanické zahrady směrem na jižní městská sídliště. Tento systém už lidé znají z předchozích let i letošní jarní etapy květinové výstavy,“ uvedla obchodní náměstkyně Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková s tím, že nový režim by měl být přehlednější a umožní zájemcům pohodlný pohyb po celém parku prakticky až do zahájení výstavnického programu v devět hodin.

Během ranního průchodkového provozu zůstanou uzavřeny pouze dvě pokladny - jedna před pavilonem A z Wolkerovy ulice a druhá při vstupu do Rudolfovy aleje v Polské ulici. „V obou případech jsou však na místě pokladny dvě, takže to pro veřejnost neznamená žádné omezení,“ doplnila Fuglíčková.

Uzavření Smetanových sadů se dotkne i cyklotras, které v nich vedou. Objízdné trasy nebudou během výstavy stanoveny, cyklisté mohou využívat běžné komunikace v Polské, Wolkerově a Vídeňské ulici dle platných dopravních předpisů.

Dalším příjemným bonusem pro návštěvníky výstavy bude nově od její letní etapy možnost získat zdarma jízdenku na městskou hromadnou dopravu. „Chceme motivovat lidi, aby cestou na naše akce více využívali prostředky veřejné dopravy, protože kapacita parkovacích míst ani přístupových komunikací není neomezená,“ vysvětluje Eva Fuglíčková. „Každý návštěvník, který si zakoupí elektronickou vstupenku pomocí našeho online systému, proto může díky ní získat jednu jízdenku na olomouckou MHD zdarma. Platí to pro všechny druhy vstupného včetně zlevněných, pouze u rodinných vstupenek musejí lidé počítat s tím, že z technických důvodů obdrží jízdenku jen jednu,“ upozornila obchodní náměstkyně výstaviště.

A jak vše funguje? Každá vstupenka na květinovou výstavu je opatřena unikátním číselným kódem, který je na ní viditelně vytištěn. Pokud lidé pošlou SMS na číslo 90206 ve tvaru FLORAmezeraKÓD (kde místo slova KÓD na konci vypíší číslo své vstupenky), obdrží jízdenku na městskou tramvaj či autobus s platností 50 minut v pracovní dny a 70 minut v ostatní dny, aniž by se jim odečetla její cena. Zaplatí cenu textové zprávy dle tarifu sjednaného u svého operátora. „Jízdenka má platnost ve dnech výstavy, tedy mezi 17. a 20. srpnem. Nelze ji tedy popsaným způsobem aktivovat před zahájením nebo po skončení letní Flory. Platí od okamžiku aktivace, takže doporučujeme SMS odeslat až před plánovanou cestou,“ upozornila Eva Fuglíčková s tím, že tento pilotní projekt připravený ve spolupráci s Dopravním podnikem města Olomouce a olomouckým magistrátem bude testován během letošní letní a podzimní etapy výstavy, poté dojde k jeho vyhodnocení a rozhodnutí, zda a v jaké podobě bude pokračovat i v dalších letech.

Letní etapa květinové výstavy Flora Olomouc nabídne návštěvníkům na stejnojmenném výstavišti od 17. do 20. srpna vedle dvou témat hlavní expozice v pavilonu A také přehlídku Vyznání růžím, výstavu čínské terakotové armády či večerní prohlídku s pásmem veršů v podání Hany Maciuchové a Alfréda Strejčka. Doprovodný program naservíruje hvězdy talentové soutěže i osvědčené tváře v podobě Karla Kahovce či Daniely Šinkorové.

 

JAK ZÍSKAT BEZPLATNOU JÍZDENKU
K zakoupené online vstupence na výstavu Flora Olomouc, letní etapa lze získat jednu bezplatnou SMS jízdenku. SMS jízdenku Flora lze objednat pouze ve dnech konání výstavy.
Jízdenku je nutné objednat podle nힾe uvedených informací před nástupem do tramvaje nebo autobusu Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů. K objednání SMS jízdenky je nutné mít aktivovanou služžbu Premium SMS. Aktivace této služžby u operátora je bezplatná.
O SMS jízdenku Flora lze zažžádat zasláním textové zprávy ve tvaru „FLORA mezera KÓD VSTUPENKY“ na telefonní číslo 902 06.
Cenu za objednání hradí návšštěvník v rámci svého smluvního vztahu s přísluššným operátorem. Doručená SMS jízdenka je bezplatná.
SMS jízdenka Flora platí na vššech linkách číslo 1 až 111 provozovaných DPMO, a.s. v tarifní zóně 71-Olomouc.
Časová platnost jízdenky je 50 minut v pracovní dny a 70 minut ve dnech pracovního klidu.
SMS jízdenka FLORA je doručena do mobilního telefonu návšštěvníka během několika vteřin po odeslání SMS žžádosti. Nastupujte do vozidel DPMO, a.s. ažž s doručenou SMS jízdenkou Flora. V případě nedoručení SMS jízdenky Flora je nutné zaplatit jízdné jinou formou, například standardní zpoplatněnou SMS jízdenkou podle informací v odkazu https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/sms-jizdenka/, jízdenkou zakoupenou u řidiče vozidla nebo v předprodejní síti.
V případě smazání SMS jízdenky Flora v době její platnosti lze získat duplikát za poplatek 3 Kč, který hradí návšštěvník. Duplikát lze získat zasláním textové zprávy „DPMO“ na tel. číslo 900 06 03.
Reklamaci na nedoručenou SMS jízdenku lze podat vyplněním formuláře v odkazu http://smsjizdenka.dpmo.cz/MATicketsDPMO/claimform.do.

Zdroj: DPMO, a.s.
 

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás