Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Návštěvní řád

Botanická zahrada, rozárium a Zahrada smyslů
Botanical Garden, Rose Garden and Garden of the Senses
Botanischer Garten, Rosarium und Garten der Sinne

Otevírací doba / Opening Hours / Öffnungszeit:

duben /říjen

POZOR ZMĚNA!

 

April / October

 

 

April / Oktober

9.30 – 18.00 hod.  (denně mimo pondělí

25.10 – 28.10.         9:30 -  17:00

29.10. – 31.10.        9:30 - 16:00

9:30am – 6:00pm (daily except Mondays)

25.10 – 28.10.         9:30 am -  5 pm

29.10. – 31.10.        9:30 am - 4 pm

9.30 – 18.00 Uhr  (täglich außer Montag)

Vstupné a poplatky za služby / Admission and Service Fees / Eintrittspreise und Dienstleistungen:

děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby, ZTP, pedagogický dozor
Children under 6 with adult supervision, disabled, teachers accompanying school groups
Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, Behinderte, Lehreraufsicht
ZDARMA
FREE
GRATIS
zlevněné vstupné (děti 6 -15 let, studenti, důchodci)
Discounted admission (children 6 – 15 years old, students, senior citizens)
Ermäßigter Eintritt (Kinder 6-15 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner)
ZDARMA
FREE
​GRATIS
plnoplátci
Adults
Erwachsene
ZDARMA
FREE
​GRATIS
rodinné vstupné (2 dospělí+1 až 4 děti)
Family admission (2 adults + 1 to 4 children)
Familieneintritt (2 Erwachsene + bis zu 4 Kinder)
ZDARMA
FREE
​GRATIS
permanentka na sezonu
Season ticket
Saisonkarte
ZDARMA
FREE
​GRATIS
průvodce v českém jazyce (60 min., nutno objednat předem)
Guided tour in Czech (60min tour, must be booked in advance)
Führung in Tschechisch (60-Minuten-Führung, im Voraus zu bestellen)
Kč 300
CZK 300
CZK 300
fotografování (návštěvník)
Photography (visitor)
Fotografieren (Besucher)
ZDARMA
FREE
​GRATIS
fotografování svatba, maturitní tablo, atd.
Wedding photography, graduation bulletin board, etc.
Fotografieren Hochzeit, Abiturfotos usw.
ZDARMA
FREE
​GRATIS
fotografování komerce, prezentace
Commercial photography, presentations
Fotografieren kommerziell, Präsentation
cena dohodou
Price based on agreement
Preis nach Vereinbarung
svatební obřad
Wedding ceremony
Hochzeitszeremonie
Kč 4000
CZK 4000
CZK 4000

Vstup se psem je do botanické zahrady zakázán. Děkujeme za pochopení.
Kontakt a informace:
Botanická zahrada a rozárium – vedoucí: Ing. Olga Žáková
tel.: 585 225 566, e-mail: 
botanicka(at)flora-ol.cz
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Dogs are not allowed in the botanical garden. Thank you for your understanding.
Contact and Information:
Botanical Garden and Rose Garden – Manager: Ing. Olga Žáková
tel.: 585 225 566, e-mail: botanicka(at)flora-ol.cz
Exhibition Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Hunde sind im botanischen Garten nicht erlaubt. Wir danke für Ihr Verständnis.
Kontakt und Infos:
Botanischer Garten und Rosarium – Leterin: Ing. Olga Žáková
Tel.: 00420-585 225 566, E-Mail: 
botanicka(at)flora-ol.cz
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Sbírkové skleníky
Greenhouse Collection
Sammlungsgewächshäuser

Otevírací doba / Opening Hours / Öffnungszeit:   

únor 9.30 – 16.00 hod.  (pouze o víkendech)
březen 9.30 – 16.00 hod.  (denně mimo pondělí)
duben – říjen 9.30 – 18.00 hod.  (denně mimo pondělí)

 

Vstupné a poplatky za ostatní služby / Admission and Fees for Other Services / Eintrittspreise und Dienstleistungen:

děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby, ZTP, pedagogický dozor
Children under 6 with adult supervision, disabled, teachers accompanying school groups
Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, Behinderte, Lehreraufsicht
ZDARMA
FREE
GRATIS
zlevněné vstupné (děti 6-15 let, studenti, důchodci)
Discounted admission (children 6 – 15 years old, students, senior citizens)
Ermäßigter Eintritt (Kinder 6-15 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner)
Kč  30
CZK 30
CZK 30
plnoplátci
Adults
Erwachsene
Kč  60
CZK 60
CZK 60
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)
Family admission (2 adults + 1 to 3 children up to 15 years old)
Familieneintritt (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 15 Jahre)
Kč 140
CZK 140
CZK 140
permanentka na sezonu
Season ticket
Saisonkarte
Kč 250
CZK 250
CZK 250
průvodce v českém jazyce (60 min., nutno objednat předem)
Guided tour in Czech (60min tour, must be booked in advance)
Führung in Tschechisch (60-Minuten-Führung, im Voraus zu bestellen)
Kč 300
CZK 300
CZK 300
fotografování (návštěvník)
Photography (visitor)
Fotografieren (Besucher)
Kč  20
CZK 20
CZK 20
fotografování svatba, maturitní tablo (do 1 hod.)
Wedding photography, graduation bulletin board (up to 1 hour)
Fotografieren Hochzeit, Abiturfotos (bis zu 1 Stunde)
Kč 450
CZK 450
CZK 450
fotografování svatba, maturitní tablo (nad 1 hod.)
Wedding photography, graduation bulletin board (more than 1 hour)
Fotografieren Hochzeit, Abiturfotos (mehr als 1 Stunde)
Kč 750
CZK 750
CZK 750
fotografování komerce, prezentace
Commercial photography, presentations
Fotografieren kommerziell, Präsentation
cena dohodou
Price based on agreement
Preis nach Vereinbarung
svatební obřad
Wedding ceremony
Hochzeitszeremonie
Kč 4000
CZK 4000
CZK 4000
svatební obřad / Hudební pavilon ve Smetanových sadech
Wedding ceremony / Bandstand in Smetanový Sady
Hochzeitszeremonie / Musikpavillon in Smetanovy sady
Kč 1500
CZK 1500
CZK 1500

Kontakt a informace:
Sbírkové skleníky – vedoucí: Ing. Pavel Souček
tel.: 585 726 243, e-mail: 
skleniky(at)flora-ol.cz

Contact and Information:
Greenhouse Collection – Manager: Ing. Pavel Souček
tel.: 585 726 243, e-mail: skleniky(at)flora-ol.cz

Kontakt und Infos:
Sammlungsgewächshäuser – Leiter: Ing. Pavel Souček
Tel.: 00420-585 726 243, E-Mail: 
skleniky(at)flora-ol.cz