Už ve 2. polovině 19. století stála v městských parcích budova oranžerie s krásnou dřevořezbou, která položila základy sbírkových skleníků v Olomouci a byla dokladem tehdejší parkové architektury. Nejstarší pamětnice olomouckých parků je národní kulturní památkou, jejíž dřevěná konstrukce byla do olomouckých městských sadů převezena i se zámeckými sbírkami roku 1886 ze zámeckého parku ve Velké Bystřici. Předlohou pro její stavbu byla versailleská oranžérie. Roku 1926 byla nahrazena moderním palmovým skleníkem. Kvůli špatnému technickému stavu jí hrozila demolice. Do roku 2012 sloužila jako provozní zázemí. V letech 2015 až 2018 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce tohoto výjimečného objektu. Zachovala si původní historický ráz a řemeslnou kvalitu.

Zrekonstruovaná oranžerie má celoroční využití. Slouží jako malá výstavní místnost nejen v rámci tří stěžejních květinových výstav či jako krátkodobá galerie. V oranžerii se pořádají konference, kulturní činnosti, koncerty, divadla, workshopy apod. Svojí atmosférou je vhodná pro konání svatebních obřadů. V neposlední řadě oranžerie slouží k volnočasovým a sportovním aktivitám nebo jako zázemí pro příměstské tábory aj.