Oslavy lesa na Floře

03. října 2020

Lesy v Olomouckém kraji - lesy pro lidi

Oslavy lesa  na Floře
od
10:00 - 16:00
vstupné
zdarma
více informací 

Smetanovy sady - Rudolfova alej 

akce na sociálních sítích
 Facebook
sdílet s přáteli 

Pořadatel

Magistrát města Olomouce, Česká lesnická společnost – pobočka při SLŠ Hranice, Olomoucký kraj, Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., Lesy města Olomouce a. s., Výstaviště Flora Olomouc, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem – pobočka Olomouc, Střední lesnická škola Hranice, Celostátní síť pro venkov, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o., Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci a Střední odborná škola svatého Jana Boska, SOŠSL Šternberk AOPK RP Olomoucko, Myslivost, z. s., Klub Českých turistů, Záchranná stanice ČSOP, IBHA pátrací psi, sdružení PEFC, certifi kační organizace FSC, Stanice ochrany Fauny Hluk, Střední řezbářská škola Tovačov.

Kontakt

Informace pro návštěvníky pro vystavovatele 

Informace pro vystavovatele pro návštěvníky 

Lesy v Olomouckém kraji - lesy pro lidi

Na stanovištích podél Rudolfovy aleje bude probíhat tradiční prezentace péče o les a přírodu Olomouckého kraje, kvízy a hry s lesnickou tématikou, soutěže o zajímavé ceny. K vidění bude umělecké řezbářství, sochání
motorovou pilou, živá zvířata, vystoupení sokolníků a další. Bude možné vyzkoušet si rýžování drahokamů. Tradičně na akci vystoupí myslivečtí trubači. 

Speciální turistická známka

Výroční turistickou známku akce lze získat zdarma za účast na aktivitách!


Jak oslavy lesa vznikly? 

Každý rok v říjnu, ožijí Smetanovy sady podzimní výstavou Flora Olomouc. Od roku 2011 se ve dnech konání výstavy kolem Rudolfovy aleje také tradičně ozývá veselý křik dětí, lovecké signály lesních rohů, zvuk motorových pil i příjemná promenádní hudba.Tuhle pestrou směs zvuků v Rudolfově aleji má na svědomí více než dvacet subjektů, které pořádají „Oslavy lesa na Floře“. Záštitu nad akcí s podtitulem „Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“, přebírá každoročně hejtman Olomouckého kraje společně s primátorem města Olomouce. Hlavními organizátory oslav jsou samozřejmě lesnické subjekty: Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky České republiky, s. p., Lesy města Olomouce, a. s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesa ale i Krajský úřad Olomouckého kraje, Klub českých turistů, Správy CHKO, sdružení Celostátní síť pro venkov a mnozí další. Pomoc a zázemí organizátorům poskytuje Výstaviště Flora, a.s. Smyslem dvoudenní akce v centru Olomouce je přiblížit návštěvníkům akce práci lesníků, připomenout všem význam lesa pro krajinu a člověka, i povinnost o les pečovat a chránit jej.

Ke stažení

Bez doprovodného programu.

Mohlo by vás také zajímat Více na www.flora-ol.cz