Botanická zahrada a Zahrada smyslů

Výstaviště  Flora Olomouc, a. s. pečuje o městské parky, sbírkové skleníky, rozárium a botanickou zahradu.

První botanická zahrada v olomouckých parcích byla založena na přelomu 20. století, a to na území Smetanových sadů. Časový primát ve městě však drží botanická zahrada, která byla situována u dominikánského kláštera na Sokolské třídě (dříve Bělidla). Založil ji Martin Ehrmann, profesor přírodních věd na zdejší univerzitě v letech 1837 –1866. Ehrmann byl velmi činný jako spisovatel a jako chemik věnoval mnoho článků a spisů potřebám drogistickým. Po zrušení univerzity byla zrušena rovněž jeho zahrada.

Botanická zahrada v dnešních Smetanových sadech vznikla roku 1898 na podnět profesora zdejší obchodní akademie Leopolda Franka a měla v první řadě sloužit školským a pak i vědeckým účelům. Městské zastupitelstvo dalo zahradě k používání pozemek měšťanského fondu Maxe Josefa – za Smetanovými sady u železniční trati, jehož zahrada (dnešní Botanická zahrada Univerzity Palackého) dosud užívá. Roku 1901 byl již provoz v chodu. V roce 1906 byl zřízen skleník a posléze i meteorologická stanice.

Současný areál botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc s rozáriem, alpinem, zahradami národů, krátkodobými expozicemi jarních a letních cibulnatých a hlíznatých rostlin a Zahradou smyslů pro nevidomé (od roku 2011) se rozkládá na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových sadech. Tato část původního hradebního pásu města byla k parkovému areálu olomouckého výstaviště připojena v šedesátých letech 20. století.

Levý břeh Mlýnského potoka, oddělující botanickou zahradu od zbytku Bezručových sadů, se v jarním období každoročně pravidelně proměňuje v přírodní expozici významných domácích druhů hájové květeny. Podél břehů potoka se návštěvníkům skýtá pohled na záplavy květů sněženek podsněžních (Galanthus nivalis), bledulí jarních (Leucojum vernum), ladoněk karpatských (Scilla kladnii), dymnivek (Corydalis cava a C. solida)a sasanek hajních (Anemone nemorosa). Zastoupeny jsou zde i další vzácné druhy, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), česnek medvědí (Allium ursinum) nebo kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum).

Expozice na terase pevnostního valu se nazývá Alpinum a byla založena v roce 1979 tradičním způsobem. Dominujícím prvkem jsou zakrslé jehličnany, z nichž k nejzajímavějším patří borovice Pinus strobus "Pumila", P. parviflora "Adcocks Dwarf" a kalifornská borovice (P. aristata) s pryskyřičnými výpotky na jehlicích. Tento druh, jehož domovem jsou severoamerické Skalisté hory, reprezentuje nejstarší stromy světa, které se dožívají věku až čtyř tisíc let. Další zajímavostí je např. z Dálného východu pocházející jehličnan Microbiota decussata, objevený až v roce 1921 a do světové zahradní architektury rozšířený prostřednictvím českých odborníků. Severoamerické tsugy jsou zastoupeny zakrslými formami (Tsuga canadensis "Prostrata" a T.C. "Horsford"). Alpinum se probouzí v časném jaru květy šafránů (Crocus), kosatečků (Iridiodictium), ladoněk (Scilla), řepčíků (Fritillaria), konikleců (Pulsatilla), lomikamenů (Saxifraga) a botanických tulipánů a narcisů. Ty jsou později vystřídány plaménky (Phlox subulata),  rožci (Cerastium), rozrazily (Veronica), lnicemi (Linaria) prvosenkami (Primula) a hořci (Gentiana), jejichž různé druhy vykvétají postupně až do pozdního podzimu.

K zahradám národů a dalším zajímavým venkovním expozicím botanické zahrady v Bezručových sadech přibyla v září 2011 Zahrada smyslů určená pro nevidomé a slabozraké návštěvníky. Zahradě, jejímž cílem je poskytnou zajímavé smyslové (hmatové, čichové či sluchové) zážitky zrakově postiženým návštěvníkům botanické zahrady, dominuje záhon zhruba osmi desítek druhů bylin s bezbariérovým přístupem a značením v Braillově písmu. Zelený a voňavý projekt architekta Ivara Otruby je zatím pouze třetím svého druhu v ČR. Zrakově postiženým přiblíží botanickou zahradu i vzorkovník kmenů u dětského hřiště zahrady, dřevěné sochy u Mlýnského potoka, obří dřevěné šachy, dřevěný xylofon, gruzínská dřevěná plastika, reliéfy a mozaiky handicapovaných dětí z DC Topolany nebo oblázkové stezky.

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás